Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy na stronie ministerstwa

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opublikowane zostały pytania wykorzystywane do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. To długo oczekiwana zmiana, dzięki której być może egzamin teoretyczny na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców stanie się mniej stresujący i łatwiejszy do zdania.

Po wprowadzeniu nowego systemu egzaminowania kandydatów na kierowców zdawalność  teoretycznych egzaminów na prawo jazdy dramatycznie spadła. Wynikało to z nowego sposobu rozwiązywania testów, w których pytania zawierały krótkie filmiki, czas na udzielenie odpowiedzi był ograniczony, a kursant nie miał możliwości zapoznania się pytaniami podczas kursu.

Pierwotnie założono, że po wprowadzeniu nowego systemu egzaminacyjnego baza pytań będzie tajna. Chciano w ten sposób uniemożliwić kursantom uczenie się pytań i odpowiedzi na pamięć, bez znajomości przepisów, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego systemu. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę liczbę pytań – obecnie ok. 2,5 tysiąca, oraz fakt, że prawidłowe odpowiedzi nie są zaznaczone, taka nauka pytań jest praktycznie niemożliwa.

Obecna baza pytań składa się z baz przygotowanych przez Instytut Transportu Samochodowego oraz Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, które były już wykorzystywane podczas egzaminów, ale w związku ze zmianą przepisów musiały zostać zweryfikowane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu.

Swoje pytania na egzamin teoretyczny z prawa jazdy przekazały do zweryfikowania i wykorzystania na egzaminie również wydawnictwa (np. wydawnictwo Liwona – www.testynaprawojazdy.eu) przygotowujące materiały szkoleniowe dla kandydatów na kierowców.

Na stronie liwona.pl dostępne są „ministerialne” pytania wraz z odpowiedziami i podziałem na kategorie praw jazdy.

Przemysław Kuflewski