Zaostrzenia dla młodych kierowców

Od pewnego czasu przyjął się podział na starych i młodych kierowców. Grupę kierowców w wieku 18 - 24 lata ma cechować brak doświadczenia w prowadzeniu samochodu a przy tym przecenianie swoich możliwości, brawura, używanie alkoholu i narkotyków. Uleganie presji rówieśników jest również ich domeną. Okazuje się jednak, że starsi i doświadczeni kierowcy nie jeżdżą wcale bezpieczniej. Statystyki policyjne wskazują, że powodują oni najwięcej wypadków drogowych. Gubi ich rutyna, brak uwagi oraz znajomości przepisów, a także nonszalancja w prowadzeniu samochodu. Należy im przypisać nieprawidłowe trzymanie kierownicy (tzw. zimny łokieć) oraz kręcenie jej jedną ręką oraz ustawienie fotela z pozycji "plażowej". To wszystko powoduje, że w razie takiej potrzeby niemożliwie staje się wykonanie nagłego manewru obronnego. 

Pomimo, że każda z wymienionych grup kierowców ma swoje grzechy, to ustawodawca bardziej restrykcyjnie traktuje właśnie kierowców młodych. Przykładem jest przepis zgodnie z którym kierowca, który w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, przekroczy liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego straci uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Aby je odzyskać musi ponownie odbyć szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców oraz zdać egzamin w WORD-zie.

Z dniem 18 maja 2015 r. wszedł w życie przepis ustawy Prawo o ruchu drogowym, którego celem jest dodatkowe dyscyplinowanie młodych kierowców. Obliguje on starostę do wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kierowcy, który w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego lub kierowanie w stanie nietrzeźwości) lub trzy wykroczenia, polegające na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kolizja drogowa), kierowaniu pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości o ponad 30 km/h.

Wskazany powyżej przepis ma charakter przejściowy, tj. będzie obowiązywał do dnia 3 stycznia 2016 r. Po tym czasie młodzi kierowcy będą podlegali specjalnemu nadzorowi w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami. Należy zauważyć, że cofnięcie uprawnień w ramach tego przepisu, przy zachowaniu warunku dwuletniego okresu od wydania pierwszego prawa jazdy, będą mogły stanowić tylko te naruszenia, których dana osoba dopuściła się od dnia 18 maja 2015 r.

W praktyce będzie wyglądać to w ten sposób, że policjant zatrzyma prawo jazdy już podczas prowadzenia kontroli drogowej, jeśli po sprawdzeniu w systemie informatycznym potwierdzi, że kontrolowany kierowca dopuścił się wskazanego powyżej przestępstwa lub trzech wykroczeń. Prawo jazdy wraz z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia zostanie przesłane staroście przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Należy podkreślić, że kierowanie pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnienia przez starostę jest obecnie przestępstwem z art. 180a Kodeksu karnego: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Jacek Giszczak

 

Pozostałe artykuły z działu: