Więcej praw dla pieszych

Trwają prace nad zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma na celu zwiększenie uprzywilejowania pieszych w stosunku do kierujących pojazdami.

Zmianie ma ulec art. 13 ust. 1, w którym jest mowa o pierwszeństwie pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych przed nadjeżdżającym pojazdem. Dodany zostanie zapis dający pierwszeństwo również pieszemu wchodzącemu na przejście. W artykule 26 ust. 1 znajdzie się natomiast nałożony na kierującego pojazdem obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który oczekuje bezpośrednio przed przejściem na możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni.

Pomysł oczywiście ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. Pomysłodawcy zmiany uzasadniają, że wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo pieszych i przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków, do jakich dochodzi na przejściach dla pieszych.
Przeciwnicy natomiast twierdzą, że po wprowadzeniu zmiany zwiększy się liczba potrąceń pieszych na przejściach, ponieważ będą oni w sposób bardziej zdecydowany wchodzić na jezdnię w przekonaniu o własnym pierwszeństwie, a kierujący nie zawsze zdążą wyhamować. 
Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się jeśli projekt zostanie wprowadzony w życie. Trzeba tu również pamiętać o innych przepisach regulujących relacje między pieszymi, a kierującymi. Z jednej strony jest to zapis o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego zbliżającego się do przejścia dla pieszych, z drugiej – także obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego przechodzącego przez jezdnie oraz zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Zawsze jednak, zarówno jako pieszy jak i kierujący, należy dokładnie obserwować sytuację na drodze i zachować zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że pierwszeństwo w jakiejkolwiek sytuacji na drodze nie jest gwarancją nieśmiertelności.

Przemysław Kuflewski

Pozostałe artykuły z działu: