Transport drogowy

Czas pracy kierowcy zawodowego praktycznie ma niewiele wspólnego z czasem pracy pracownika zatrudnionego na przykład w biurze. Pracownik biurowy pracuje najczęściej 8 godzin (oczywiście nie bierzemy tu pod uwagę ewentualnych nadgodzin), po których udaje się do domu na...
Bez względu na to, na terenie jakiego europejskiego kraju miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem autobusu, zdecydowanie najczęstszą przyczyną był błąd człowieka. Czynnik ludzki to najsłabsze ogniwo łańcucha zwanego „transport drogowy osób” i nie chodzi tu bynajmniej...
Pomimo tego, że tachografy cyfrowe zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej muszą być montowane w nowych pojazdach już dosyć długo, bo od 1 maja 2006 roku, to nadal część kierowców szczególnie z dłuższym stażem obawia się tego urządzenia. W tym miejscu należy...