Prawo drogowe

Na polskich drogach niejednokrotnie spotykamy dziwne sytuacje, w których nie do końca wiadomo, jak się prawidłowo zachować. Co ważne – przepisy są tu bardzo konkretne i określają właściwy sposób postępowania. Problem sprowadza się do tego, że podmioty odpowiedzialne za...
Włączanie się do ruchu Manewr włączania się do ruchu jest wyraźnie zdefiniowany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Polega on na rozpoczęciu jazdy po unieruchomieniu pojazdu, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego, a także m.in. przy wyjeżdżaniu na drogę z...