Aktualności

Na podstawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który podważył   i zakwestionował stosowaną obecnie w Polsce politykę stawek opłat za dostęp do torów kolejowych ponoszoną przez przewoźników - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt...
Wiele wskazuje na to, że mimo dużych oporów ze strony Polski - ostatecznie jednak będziemy musieli wprowadzić możliwość zarejestrowania samochodu z kierownicą po prawej stronie. Komisja Europejska już od dawna wskazuje, że zakaz rejestrowania takich aut jest niezgodny z...
Ponownie wraca pomysł wprowadzenia obowiązku używania w okresie zimowym opon przystosowanych do jazdy w takich warunkach. Z inicjatywą zmiany przepisów w tym zakresie występuje parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stosowne zapisy znalazłyby się w ustawie...
Nie od dziś wiadomo, że każdy rodzaj działalności lub nawet wykonywanych czynności przez człowieka wymaga w mniejszym lub większym zakresie nadzoru, w celu zapobiegania bądź też eliminowania błędów i nieprawidłowości - niekoniecznie celowych czy zamierzonych. Jak mówi...

Strony