Aktualności

1 marca br. WORD Katowice we wszystkich swoich ośrodkach organizuje Dni Otwarte dla kandydatów na kierowców i kierowców. W Katowicach, Tychach, Dąbrowie Górniczej...
Warszawa, 11 lutego 2014 r. Szanowni posłowie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami...
Drodzy Czytelnicy! Z ogromną przyjemnością prezentujemy Bezpiecznego Kierowcę w zupełnie nowej odsłonie. Począwszy od bieżącego numeru będzie on ukazywał się wyłącznie w wersji elektronicznej. Co tydzień będą pojawiały się nowe materiały, a jednocześnie będzie można sięgnąć do...
Niedawno minął termin, w którym instruktorzy mieli obowiązek przedłożenia staroście zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami instruktorzy powinni w 2013 roku uczestniczyć w trzydniowych...
12 grudnia Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o kierujących pojazdami dotyczących obowiązku wymiany praw jazdy wydanych przed dniem 19 stycznia 2012 r., czyli przed wejściem w życie ustawy. Co do zasady prawa jazdy były...

Strony