Aktualności

Minister Spraw Wewnętrznych powrócił do pomysłu zaostrzenia kar dla kierowców znacznie przekraczających dopuszczalną prędkość. Obecnie kierowca jadący dwa razy szybciej niż pozwalają przepisy z reguły karany jest mandatem do 500 zł oraz punktami karnymi. Policjant może, ale...
Po niezbyt długiej i łagodnej zimie rozpoczął się kolejny sezon rowerowy. Miłośnicy dwóch kółek odkurzyli swoje pojazdy i dość licznie pojawili się na naszych drogach. Odżyją więc uśpione w okresie zimowym antagonizmy trzech grup uczestników ruchu drogowego: rowerzystów,...
Ostatnie zmiany, wprowadzane w zakresie przeprowadzania egzaminów teoretycznych dla kandydatów na kierowców...
Trwają prace nad zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma na celu zwiększenie uprzywilejowania pieszych w stosunku do kierujących pojazdami. Zmianie ma ulec art. 13 ust. 1, w którym jest mowa o pierwszeństwie pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych przed...
Minister Spraw Wewnętrznych przygotował projekt zmiany przepisów dotyczących centralnej ewidencji pojazdów. Celem tej zmiany jest stworzenie możliwości przyszłego rozwoju e-usług dla obywateli i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną, polegających na szerszym...

Strony