Aktualności

31 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym wprowadzająca obowiązek używania odblasków przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Dotychczas obowiązek taki dotyczył jedynie osób do 15 roku życia. Obecnie...
24 sierpnia br. wchodzi w życie kolejna nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Wśród wielu zmian znalazł się między innymi przepis umożliwiający kierowanie motocyklem o pojemności...
Od 28 czerwca 2014 r. wykroczenia drogowe mogą być rejestrowane wyłącznie przez fotoradary umieszczone w żółtych skrzynkach. Wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych...
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zmiany te mają umożliwić: wyznaczenie na jezdniach śluz dla rowerów, wprowadzenie ruchu rowerów „pod prąd” bez wyznaczania pasów ruchu, czyli dopuszczenie...
Coraz więcej kierowców decyduje się na zamontowanie w swoim pojeździe tzw. rejestratora jazdy, czyli kamery nagrywającej to, co dzieje się przed pojazdem. W związku z coraz większym zainteresowaniem tymi urządzeniami, na rynku pojawił się dość duży ich wybór. W przypadku...

Strony