Obowiązkowa zmiana opon na zimę

Ponownie wraca pomysł wprowadzenia obowiązku używania w okresie zimowym opon przystosowanych do jazdy w takich warunkach. Z inicjatywą zmiany przepisów w tym zakresie występuje parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stosowne zapisy znalazłyby się w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów. Jak wynika z założeń przedstawionych przez posłów z zespołu ds. BRD chodzi tu przede wszystkim o zakaz korzystania z opon nieprzystosowanych do jazdy w warunkach zimowych, a więc z typowo letnich. Dopuszczone byłyby tzw. opony wielosezonowe i oczywiście zimowe. Minimalna głębokość bieżnika opon używanych w zimie musiałaby wynosić 4 milimetry. Pomysł zakłada, aby minister właściwy ds. transportu określił zarówno okres jak i warunki, w których kierowcy musieliby stosować odpowiednie ogumienie. Zapis może być tak skonstruowany, aby z jednej strony wskazać okres obowiązywania, z drugiej natomiast odstępstwa od obowiązku stosowania tych opon, np. w czasie, gdy na drodze nie zalega śnieg lub błoto pośniegowe albo gdy utrzymuje się odpowiednia dodatnia temperatura powietrza.

To na razie pomysł. Z jednej strony są kraje, które taki obowiązek wprowadziły. Z drugiej -  zdecydowana większość kierowców samochodów osobowych i tak zmienia opony na zimę. Obowiązek ten miałby więc szczególne znaczenie dla przedsiębiorców transportowych, ponieważ zmusiłby ich do poniesienia niemałych kosztów związanych z wymianą opon w samochodach ciężarowych i autobusach.

Pozostałe artykuły z działu: