Kredyt na wymarzone auto

Rozmowa z Panem Grzegorzem Ferdzynem – menedżerem klienta biznesowego  w Banku PEKAO S.A.

„Bezpieczny KIEROWCA”: Jaki sposób sfinansowania samochodu preferowałby pan? Zakup samochodu na kredyt, czy za gotówkę?

Grzegorz Ferdzyn: Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli dysponujemy odpowiednią nadwyżką wolnych środków, uzyskujemy wysokie stałe dochody i w okresie ewentualnego kredytowania nie przewidujemy większych wydatków, doradzałbym zakup gotówkowy. Jeżeli nie posiadamy gotówki, ale uzyskujemy stałe dochody i nie przewidujemy utraty pracy czy innego źródła stałych dochodów - można zdecydować się na kredyt. Sfinansowanie zakupu samochodu przy udziale kredytu poprawia naszą płynność finansową.

Czym kierowałby się pan ustalając wysokość udziału własnego przy zakupie samochodu?

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie pierwsze: indywidualnie w zależności od naszych możliwości finansowych. Jeżeli dysponujemy niewielką nadwyżką finansową - starałbym się ograniczyć udział własny do minimum. Po zrealizowaniu inwestycji może zaistnieć konieczność dokonania dodatkowych zakupów lub poniesienia nieprzewidzianych kosztów naprawy, np. kupujemy samochód używany, okazuje się, że musimy dokonać naprawy sprzęgła, wymiany ogumienia, wydaliśmy wszystkie oszczędności i staniemy przed koniecznością szukania źródeł sfinansowania nieprzewidzianych wydatków. Jeżeli mamy duże oszczędności - decydujemy się na zwiększenie udziału własnego.

Mamy zgromadzoną odpowiednią kwotę wystarczającą na zakup samochodu używanego. Stajemy przed dylematem - kupujemy pojazd używany, czy decydujemy się na kredyt i kupujemy samochód nowy?

To odwieczne pytanie niemalże każdego potencjalnego nabywcy pojazdu. Jeżeli będzie nas stać na obsługę kredytu oraz na spełnienie warunków kredytowania, tj. utrzymanie w całym okresie kredytowania cesji praw z polisy AC (musimy do końca umowy kredytowej korzystać z polisy AC) - decydujemy się na kredyt i kupujemy samochód nowy. Zaletą tego rozwiązania jest gwarancja, którą jest objęty nowy pojazd, a więc ewentualna awaria powinna zostać bezpłatnie usunięta.

W przypadku samochodu używanego być może kupimy auto o lepszym wyposażeniu standardowym, większe i bardziej komfortowe, jednak musimy liczyć się z ryzykiem ewentualnej awarii lub konieczności wymiany zużytych podzespołów. W takim przypadku zawsze musimy pozostawić rezerwę budżetową na przeprowadzenie pierwszego po kupnie dużego przeglądu, którego koszt może nie należeć do najniższych. Warto o tym pamiętać. Decyzja jednak o wzięciu kredytu musi być przemyślana i na pewno nie może być podjęta w przypływie emocji.

Jakie są zasady przyznawania kredytu osobie fizycznej?

Osoba ubiegająca się o kredyt musi posiadać zdolność kredytową. Ocena zdolności kredytowej zależy od banku. Generalnie po ostatnich zmianach prawa bankowego, przy osobach uzyskujących niskie dochody obciążenia kredytowe nie mogą przekraczać 50% miesięcznych dochodów netto, przy dochodach wyższych obciążenia kredytowe miesięczne mogą dochodzić do 70%. Przy ocenie zdolności kredytowej banki korzystają z raportów BIK-u (Biuro Informacji Kredytowej – przyp. red.). Klienci, którzy posiadają niekorzystną historię w BIK-u mogą mieć problem z uzyskaniem kredytu.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby ubiegać się o przyznanie kredytu?

Wszystko zależy od kredytodawcy. Na pewno muszą to być dokumenty potwierdzające naszą tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu w przypadku obcokrajowców) oraz dokumenty potwierdzające nasze dochody – zaświadczenia o wysokości zarobków w przypadku osób uzyskujących dochody z pracy lub zaświadczenia o wysokości dochodów i braku zaległości podatkowych z urzędu skarbowego - w przypadku prowadzących działalność gospodarczą. Niektóre instytucje kredytowe w ogóle nie wymagają zaświadczeń potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów.

Jak skalkulować sobie w domu, czy w ogóle mamy szansę na kredyt i w jakiej wysokości?

Żeby ustalić w jakiej wysokości będą się kształtowały miesięczne obciążenia z tytułu spłaty kredytu i odsetek musimy wyszacować odsetki za cały okres kredytowania. Istnieje na to prosty wzór:
O=K*p*m+1/24, 
gdzie:

  • O – oznacza orientacyjną wielkość odsetek
  • K – kwotę kredytu
  • p – stopę procentową w %
  • m –okres kredytowania w miesiącach

Ustalamy przykładową wysokość miesięcznych obciążeń z tytułu spłaty kredytu i odsetek przyjmując następujące założenia: będziemy występowali o kredyt w wysokości 30 900 zł (cena samochodu wynosi 30 000 zł, kredytem finansujemy również prowizję przygotowawczą w wysokości 3%), na okres 48 miesięcy, kredyt i odsetki będziemy spłacali w równych ratach, oprocentowanie kredytu wynosi 12%.
Wyliczamy odsetki:
O = 30 900*12%*49/24=7 570,50 zł.
Ustalamy łączną kwotę do spłaty: 30 900 (kredyt) + 7 570,50 (przewidywana wysokość odsetek) = 38 470,50 zł
Wyliczamy miesięczną wysokość
obciążenia kredytowego:
38 470,50 : 48 rat = 801,47 zł.

A w jakiej walucie zaciągać kredyt? W krajowej czy w obcej?

Zaciąganie kredytu w obcych walutach zawsze wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia ryzyka kursowego. Mówiąc prosto możemy na takiej operacji stracić lub zyskać, w zależności od tego czy w okresie spłaty kredytu zmienił się kurs walutowy w stosunku do kursu po jakim przeliczono nam kredyt w momencie udzielenia. W ostatnim okresie przy dużej niestabilności złotówki często tracimy spłacając kredyty walutowe.
Przy wyborze waluty kredytu kierujmy się następującą, prostą zasadą - kredyty zaciągamy w walucie, w której uzyskujemy dochody.

Co w sytuacji, jeżeli chciałbym skrócić okres kredytowania?

W pierwszej kolejności sprawdzamy co przewiduje w takich sytuacjach umowa kredytowa, zgłaszamy się do banku, składamy wniosek o przedterminową spłatę. Prawdopodobnie będziemy musieli ponieść koszt prowizji rekompensacyjnej, która wynosi średnio 2%.

Jakie są obecnie oprocentowania kredytów samochodowych?

Różne. Od 10,55% do 24,75%. Takie wysokości podaje wyszukiwarka internetowa. Średni poziom oprocentowania kredytu można przyjąć w wysokości około 12%.

A teraz proszę powiedzieć, kto jest właścicielem samochodu zakupionego przy udziale kredytu bankowego?

Decydując się na kredyt samochodowy musimy mieć świadomość, że bank będzie wymagał zabezpieczenia kredytu. Obowiązkową formą jest cesja praw z polisy autocasco. Dodatkowo mogą być stosowane następujące formy zabezpieczenia kredytu: przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, weksel in blanco. Z reguły banki przyjmują częściowe przewłaszczenie pojazdu na rzecz banku oraz cesję praw z AC. Oznacza to, że w okresie kredytowania bank jest współwłaścicielem samochodu. Często bank wymaga złożenia do depozytu bankowego karty pojazdu.

Wobec powyższego - czy można w trakcie spłaty kredytu sprzedać samochód?

Sprzedaż samochodu w okresie kredytowania jest uzależniona od uzyskania zgody banku finansującego. Istnieje również możliwość dokonania sprzedaży samochodu pod warunkiem przejęcia kredytu przez kupującego, czego ten ostatni musi mieć pełną świadomość.

Jakie są pułapki kredytowe, na które należy zwrócić uwagę?

Przed podjęciem decyzji odnośnie złożenia wniosku kredytowego sprawdzamy jaka jest wysokość prowizji przygotowawczej (średnie w wysokości 3%, ale mogą być na poziomie 5% i wyższe). Jeżeli formalności załatwiamy w salonie samochodowym - dokładnie sprawdzamy wysokość prowizji przygotowawczej pobieranej przez bank kredytujący oraz wysokość prowizji pobieranej przez pośrednika. Czasami banki wymagają ubezpieczenia kredytu. Poprośmy o podanie wszystkich kosztów i ewentualnie wtedy możemy porównać z ofertami innych banków.

Widziałem już umowy kredytowe na samochód o wartości 47 000 zł, na który udzielano kredyt w wysokości 60 000 zł. Kredyt finansował cenę samochodu, dwie prowizje: bankową i pośrednika, ubezpieczenie kredytu oraz składkę ubezpieczenia AC.

Co robić w sytuacji utraty w okresie kredytowania możliwości obsługi kredytu?

Jak najszybciej udajemy się do instytucji kredytującej. Bank może nam zaproponować wydłużenie okresu spłaty, ewentualnie skorzystanie (jeżeli wykupiliśmy wcześniej polisę) z ubezpieczenia na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy.

A jakie są zasady kredytowania pojazdu, który ma stanowić własność firmy?

Podobnie jak w przypadku kredytów na samochody wykorzystywane na cele osobiste - trzeba spełnić warunek posiadania zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia kredytu. Przy ocenie zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej. Większość banków wymaga wniesienia udziału własnego. Okres kredytowania jest uzależniony od wieku pojazdu (w przypadku samochodów używanych). Banki badają zdolność kredytową na podstawie dokumentów finansowych. Konkretne wymogi są uzależnione od banku. W przypadku finansowania środkami obcymi samochodu firmowego - można się zastanawiać nad wyborem formy alternatywnej, jaką jest leasing, ale o tym opowiemy w kolejnej części.

Pozostałe artykuły z działu: