Kiedy mandat płaci pasażer?

Panuje powszechne przekonanie, że jeśli policja zatrzyma auto do kontroli, to w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świetle przepisów prawa - mandatem karany jest kierujący. Jest to zgodne z tezą, że kierowca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu oraz przewożone nim osoby. Jednak są sytuacje, kiedy mandatem można ukarać bezpośrednio pasażera.

Wiadomo, że obowiązuje przepis dotyczący zapinania pasów przez osoby poruszające się samochodem. Jeśli to kierowca nie dopełnił tego obowiązku - on zostaje ukarany mandatem, ale w sytuacji, gdy to pasażer bądź pasażerowie nie stosują się do tego przepisu, to bezpośrednio oni ponoszą konsekwencje. Przykładowo: jeżeli autem oprócz kierowcy, który ma zapięte pasy, podróżuje trzech pasażerów, którzy nie zapięli pasów, to w przypadku kontroli policyjnej każdy z nich zostaje ukarany mandatem w wysokości 100 zł. Niektóre z osób np. kobiety o widocznej ciąży czy osoby posiadające odpowiednie orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa - są zwolnione z tego obowiązku. Szczegółowy wykaz osób uprawnionych do niekorzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem został zawarty w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Może się również zdarzyć, że kierowca zostanie ukarany za niewyegzekwowanie od pasażerów zapięcia pasów podczas jazdy (art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Karze grzywny podlega również właściciel czy posiadacz pojazdu, który nim nie kieruje, ale udostępnia osobie nietrzeźwej, o czym mówi art. 96 § 1 pkt 3 Kodeksu wykroczeń („za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osoby znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu”). Pasażer, który porusza się pojazdem prowadzonym przez kierującego pod wpływem alkoholu powodującego szkodę, również może ponieść za nią odpowiedzialność. Wykazanie jego winy jest trudne, ale nie niemożliwe. Warto więc wsiadając do auta stwierdzić czy stan trzeźwości kierującego w danym momencie nie budzi zastrzeżeń. 

Pozostałe artykuły z działu: