Instruktor bez warsztatów

Niedawno minął termin, w którym instruktorzy mieli obowiązek przedłożenia staroście zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami instruktorzy powinni w 2013 roku uczestniczyć w trzydniowych warsztatach, a do dnia 7 stycznia br. - przedłożyć w swoim wydziale komunikacji zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie wykreśleniem z ewidencji instruktorów. Zapewne znajdą się takie osoby, które z różnych powodów nie uczestniczyły w warsztatach w 2013 roku lub uczestniczyły, ale nie dotrzymały terminu przedłożenia zaświadczenia. Otrzymają więc decyzję o skreśleniu z ewidencji. Wydawać by się mogło, że w celu uzyskania ponownego wpisu do ewidencji powinni ukończyć warsztaty i przedłożyć zaświadczenie staroście. Niestety z ustawy wcale to nie wynika. Ustawodawca po prostu w ogóle nie określił, co w takiej sytuacji powinien zrobić skreślony instruktor. W związku z tym w poszczególnych starostwach zaczęły się własne interpretacje przepisów. Część urzędów wymaga uzupełnienia brakującego zaświadczenia, ale są też takie, które wymagają od takiej osoby spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do tego, aby zostać wpisanym do ewidencji - od szkolenia począwszy, a na egzaminie skończywszy.

Szczęśliwie w procedowanym właśnie projekcie zmiany ustawy o kierujących pojazdami znalazł się zapis, który będzie w sposób jednoznaczny określał postępowanie ze skreślonym instruktorem. Proponowany przepis będzie stwierdzał, że w przypadku skreślenia instruktora z powodu niewywiązania się z obowiązku przedłożenia zaświadczenia - ponowny wpis może być dokonany nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu oraz po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Prawo do organizowania 3-dniowych warsztatów dla instruktorów przez WORD-y wprowadzi ta sama ustawa zmieniająca ustawę o kierujących pojazdami. Obecnie trwają nad nią prace w sejmie.

Kuflewski

 

Pozostałe artykuły z działu: