Informacje o pojeździe dostępne dla wszystkich

Minister Spraw Wewnętrznych przygotował projekt zmiany przepisów dotyczących centralnej ewidencji pojazdów. Celem tej zmiany jest stworzenie możliwości przyszłego rozwoju e-usług dla obywateli i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną, polegających na szerszym udostępnieniu danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. W konsekwencji każdy zainteresowany będzie miał możliwość uzyskania danych o pojeździe, z wyłączeniem danych pozwalających na identyfikację właściciela lub posiadacza pojazdu bez konieczności wykazywania uzasadnionego interesu. Informacje te będzie można uzyskać za pośrednictwem Internetu bez konieczności składania wniosku i czekania na jego rozpatrzenie, co znacznie skróci procedurę. 

Usługa ta umożliwi sprawdzenie danych niezbędnych m. in. do oceny pojazdu przed zakupem. Sprawdzenie danych pojazdu będzie możliwe po podaniu jednocześnie trzech danych identyfikujących pojazd: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Usługa taka jest dostępna w wielu krajach, np. w Wielkiej Brytanii czy Szwecji i przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa obrotu pojazdami używanymi.

Przemysław Kuflewski

Pozostałe artykuły z działu: