Fotoradary tylko w żółtych skrzynkach

Od 28 czerwca 2014 r. wykroczenia drogowe mogą być rejestrowane wyłącznie przez fotoradary umieszczone w żółtych skrzynkach. Wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Weszło ono w życie 28 czerwca 2011 r. i określając warunki, jakie ma spełniać obudowa, w której jest umieszczone urządzenie rejestrujące wprowadziło 36-miesięczny okres przejściowy, w którym obudowy niespełniające tych warunków mogą być używane. Duża część skrzynek została już wymieniona. Ponadto wszystkie urządzenia rejestrujące ustawiane w nowych miejscach spełniają nowe wymagania. Obecnie trwa demontaż pozostałych szarych i zielonych skrzynek na fotoradary i ewentualne ustawianie w tych samych miejscach żółtych.
Siecią fotoradarów zarządza Inspekcja Transportu Drogowego, która aktualnie dysponuje 300 urządzeniami. Liczba ta będzie oczywiście sukcesywnie wzrastać i do 2015 roku ma wynosić ok. 400. Kierowcy nie powinni się jednak specjalnie bać zdjęcia dokumentującego popełnienie wykroczenia, ponieważ miejsca, w których są ustawiane fotoradary muszą być oznaczone znakiem informacyjnym D-51 – automatyczna kontrola prędkości. Znak ten umieszcza się przed stacjonarnym urządzeniem rejestrującym w odległości:

  • od 100 m do 200 m — na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h,
  • od 200 m do 500 m — na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad,
  • od 500 m do 700 m — na drogach ekspresowych i autostradach.

Kierowca przekraczający prędkość ma zatem dużo czasu, aby dostosować ją do ograniczenia obowiązującego na danym odcinku.
Pozostaje mieć nadzieję, że fotoradary będą ustawiane w miejscach naprawdę niebezpiecznych i przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach, a nie jedynie do zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

Przemysław Kuflewski

Pozostałe artykuły z działu: