Czy PZU zapłaci karę ponad 11 mln?

W dniu 2 grudnia 2013 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konkurentów (SOKiK) utrzymał w mocy decyzję podjętą w listopadzie 2011 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w kwestii kary dla PZU w wysokości ponad 11 mln zł. Sprawa dotyczyła kosztów wynajmu auta zastępczego konsumentom, których PZU nie zwracał w przypadku, gdy samochód uległ uszkodzeniu z racji udziału w kolizji. 

W wyniku przeprowadzonego w 2011 roku przez UOKiK postępowania stwierdzono, że PZU w sposób niezgodny z prawem ograniczył odpowiedzialność własną w stosunku do konsumentów z tytułu zawartych umów ubezpieczenia OC, w kwestii zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego, jeśli zostało ono uszkodzone podczas kolizji. O zwrot kosztów mogły ubiegać się jedynie te osoby, które prowadziły własną działalność gospodarczą i udowodniły, że auto było niezbędne do wykonania codziennych obowiązków. Jednocześnie wskazały, że nie miały możliwości do korzystania z innych środków lokomocji. 

UOKiK podjął decyzję, że każdemu właścicielowi auta przysługuje zwrot kosztów za najem samochodu zastępczego, gdyż niemożność korzystania z pojazdu zawsze powoduje szkodę majątkową. Z tego też względu za nieprzestrzeganie zobowiązań nałożył na PZU karę w wysokości 11 286 707,00 zł.
 
Po dwóch latach prowadzenia własnego postępowania wobec PZU w powyższej kwestii SOKiK utrzymał w mocy decyzję UOKiK oraz wysokość nałożonej kary, a jednocześnie stwierdził, że działania PZU miały na celu obniżenie wysokości wypłat poszkodowanym. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny, więc należy spodziewać się, że PZU złoży w najbliższym czasie apelację. Poszkodowani konsumenci mają nadzieję rozpatrzenia jej na ich korzyść. W tej sytuacji pozostała już tylko nadzieja i wiara w sprawiedliwość.

Pozostałe artykuły z działu: