Będzie rozporządzenie do ustawy rowerowej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zmiany te mają umożliwić:

  • wyznaczenie na jezdniach śluz dla rowerów,
  • wprowadzenie ruchu rowerów „pod prąd” bez wyznaczania pasów ruchu, czyli dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych,
  • wprowadzenie ruchu rowerowego na jednym pasie wspólnie z ruchem pojazdów transportu publicznego,
  • wprowadzenie nowych, trójkomorowych sygnalizatorów świetlnych dedykowanych ruchowi rowerowemu, prowadzonemu po jezdni,
  • uproszczenie oznakowania poprzez zmniejszenie liczby znaków i ich uporządkowanie.

Znaczne zmiany dotyczące zasad poruszania się po drogach rowerzystów wprowadziła nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym z 1 kwietnia 2011 r. Właśnie wtedy pojawiła się definicja śluzy rowerowej, czy pasa ruchu dla rowerów. Dotychczas jednak ministerstwu nie udało się przygotować przepisów określających wzorów znaków drogowych wyznaczających te części jezdni przeznaczone dla cyklistów.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie po przejściu ścieżki legislacyjnej. Można przypuszczać, że nastąpi to w okresie wakacji. Później już pozostanie tylko oczekiwać na pojawienie się nowych znaków na drogach.

Przemysław Kuflewski

Pozostałe artykuły z działu: