Zgodnie z założeniem Komisji Europejskiej można spodziewać się, że począwszy od stycznia 2014 roku podatnicy w Polsce będą mogli odliczyć połowę podatku VAT, który jest zawarty w cenie zakupu aut, wykorzystywanych nie tylko w celach biznesowych (tzw. derogacja). Jeśli decyzja...
W dniu 2 grudnia 2013 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konkurentów (SOKiK) utrzymał w mocy decyzję podjętą w listopadzie 2011 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w kwestii kary dla PZU w wysokości ponad 11 mln zł. Sprawa dotyczyła kosztów wynajmu auta...
Na podstawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który podważył   i zakwestionował stosowaną obecnie w Polsce politykę stawek opłat za dostęp do torów kolejowych ponoszoną przez przewoźników - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt...
Wiele wskazuje na to, że mimo dużych oporów ze strony Polski - ostatecznie jednak będziemy musieli wprowadzić możliwość zarejestrowania samochodu z kierownicą po prawej stronie. Komisja Europejska już od dawna wskazuje, że zakaz rejestrowania takich aut jest niezgodny z...
Ponownie wraca pomysł wprowadzenia obowiązku używania w okresie zimowym opon przystosowanych do jazdy w takich warunkach. Z inicjatywą zmiany przepisów w tym zakresie występuje parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stosowne zapisy znalazłyby się w ustawie...

Strony