Drodzy Czytelnicy! Z ogromną przyjemnością prezentujemy Bezpiecznego Kierowcę w zupełnie nowej odsłonie. Począwszy od bieżącego numeru będzie on ukazywał się wyłącznie w wersji elektronicznej. Co tydzień będą pojawiały się nowe materiały, a jednocześnie będzie można sięgnąć do...
Niedawno minął termin, w którym instruktorzy mieli obowiązek przedłożenia staroście zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami instruktorzy powinni w 2013 roku uczestniczyć w trzydniowych...
12 grudnia Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o kierujących pojazdami dotyczących obowiązku wymiany praw jazdy wydanych przed dniem 19 stycznia 2012 r., czyli przed wejściem w życie ustawy. Co do zasady prawa jazdy były...
W ostatnim numerze „Bezpiecznego Kierowcy”  ukazał się  artykuł prasowy pt.: „Znak stop, czyli jak nie dać się zabić na drodze” (autor: Pan Tomasz Żebrowski – egzaminator zatrudniony w WORD Warszawa.
Czas pracy kierowcy zawodowego praktycznie ma niewiele wspólnego z czasem pracy pracownika zatrudnionego na przykład w biurze. Pracownik biurowy pracuje najczęściej 8 godzin (oczywiście nie bierzemy tu pod uwagę ewentualnych nadgodzin), po których udaje się do domu na...

Strony