Nie od dziś wiadomo, że każdy rodzaj działalności lub nawet wykonywanych czynności przez człowieka wymaga w mniejszym lub większym zakresie nadzoru, w celu zapobiegania bądź też eliminowania błędów i nieprawidłowości - niekoniecznie celowych czy zamierzonych. Jak mówi...
Wreszcie, po wielu latach oczekiwania, doczekaliśmy się kilku nowych odcinków autostrad oraz dwujezdniowych dróg ekspresowych. Już pierwsze obserwacje nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o respektowanie przez kierowców prostych zasad bezpiecznej jazdy, jakie od lat...

Strony