Anglik na polskich tablicach

Wiele wskazuje na to, że mimo dużych oporów ze strony Polski - ostatecznie jednak będziemy musieli wprowadzić możliwość zarejestrowania samochodu z kierownicą po prawej stronie. Komisja Europejska już od dawna wskazuje, że zakaz rejestrowania takich aut jest niezgodny z regulacjami UE. Wobec braku zmiany polskich przepisów sprawa została skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Argumentem Polski jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poruszanie się po drodze dwukierunkowej pojazdem z kierownicą po prawej stronie powoduje, że już sam w sobie niebezpieczny manewr wyprzedzania stanie się jeszcze bardziej niebezpieczny. W związku z niższą ceną „Anglików” istnieje duże prawdopodobieństwo, że znacznie wzrośnie ich liczba na polskich drogach.

Decyzje podejmie ETS jednak na początku listopada Rzecznik Generalny Trybunału Niilo Jaaskinen wydał opinię, że Polska zakazując rejestracji samochodów z układem kierowniczym po prawej stronie nie wywiązuje się z ciążących na niej zobowiązań dyrektywy Rady 70/311/EWG z dnia 8 czerwca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep. Czekamy zatem na ostateczną decyzję Trybunału.

Pozostałe artykuły z działu: